Volante Ford Madeira

Edison, Ford Galaxie, Porto Ferreira - SP